HÅNDVÆRKERFRADRAG - 2021
​HELÅRSBOLIG

FÅ ET HURTIGT OVERBLIK OVER REGLERNE

​Kort om reglerne

 • Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 25.000 kr. årligt i håndværksydelser. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så man skal indtaste hver sin andel.
 • Hjemmeboende børn over 18 år kan yderligere få et fradrag på op til 25.000 kr. årligt. Hvis dette fradrag benyttes, skal den/de hjemmeboende børn have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
 • Fradraget dækker udelukkende arbejdsløn inkl. moms – ikke materialer.
 • Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at den reelle skatteværdi af fradraget vil være ca. 6.500 kr. årligt pr. person.


Hvilke betingelser gælder?

 • Arbejdet er udført af en virksomhed der er momsregisteret i Danmark, og arbejdet skal være udført i det år der ønskes fradrag for.
 • Den skattepligtige person skal være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), hvor CVR-nr. eller CPR-nr. fremgår. Arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb. Kontant betaling og check dækkes ikke.
 • Det skal fremgå tydeligt på fakturaen hvor stor en del af det samlede beløb der dækker arbejdslønnen.

Fradragsberettigede håndværksydelser

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde


Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
 • Regnvandsfaskiner

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Se mere på www.skat.dk

​​Kilde: Dansk Håndværk

Vi kombinerer faglig viden med engagement, og skaber bæredygtige byggerier på hele Sjælland.

Et troværdigt håndværkerfirma

Ringsted Murerforretning A/S er stiftet af Lars Printz og er en veldrevet virksomhed, der kontinuerligt er vokset siden etableringen i 2003. Vi dækker hele Sjælland med en lang række services og er specialister i tag- og murerarbejde.

​Kontaktoplysninger

Ringsted Murerforretning A/S

Odinsvej 7, 4100 Ringsted

​CVR: 10100011

Telefon: 57 84 88 30

E-mail: kontakt@larsprintz.dk

GDPR

Salgs- og leveringsbetingelser

Hvad kan vi hjælpe dig med?

© Copyright Ringsted Murerforretning A/S​